Manteniment de xemeneies

El nou contracte de manteniment que cuida la teva xemeneia

Les xemeneies ens fan escalfor i ens fan sentir que casa nostre és la nostra llar. Ens agrada cuidar a les xemeneies, per això hem creat un contracte de manteniment anual en el qual assegurem que tot estigui com ha d'estar, perfecte, perquè tu només gaudeixis del foc.

Tranquil·litat i seguretat

Què ofereix el nostre manteniment?

Revisió tècnica anual

El nostre equip tècnic ve al teu domicili i realitza una revisió tècnica per veure que tot funcioni correctament.

Neteja de l'aparell

Fem una neteja a fons per a que l'aparell no tingui sutge emmagatzemat a l'interior, millori la vida útil i rendiment.

Escurar el sutge del tiratge

Netegem el tiratge de la xemeneia per treure tot el sutge i així evitar possibles incendis i incidències provocades per ell.

Descomptes per ser membre

Per tenir el contracte de manteniment tens un 20% de descompte en materials i mà d'obra que puguin ser necessàries en reparacions.

Compleixes amb totes les normatives?

Gracies al nostre manteniment podràs complir amb les següents normatives. 

> Normativa RITE (RD 1O27[2OO7 de 2O de juliol de 2007)

Segons la normativa vigent de instal·lacions de gas Real Decreto 1027/2007 del 20 de juliol, es fa responsable del manteniment de la instal·lació i dels aparells calefactors al propietari o usuari, amb independència de que existeixi sobre ells una garantia legal o comercial del fabricant o venedor. 

> Norma UNE 123001/2012

Segons la norma UNE 123001/2012 per calcular, dissenyar instal·lar i manteniment de xemeneies, s’estableix una recomanació de periodicitat mínima d’un any per realitzar la neteja de sortides d’extracció de fum. 

Saben del que parlen

Les marques ho recomanen

Els fabricants de xemeneies recomanen que es faci una revisió anual, per poder optimitzar el funcionament i allargar la vida útil de la xemeneia. Una xemeneia, si la cuides, t'acompanyarà sempre.

Ecologia i estalvi

Amb un bon manteniment,
tot son beneficis

Amb el manteniment anual, la neteja de l'aparell i el control de les juntes aconseguim un major rendiment, més eficiència i, per tant, una combustió més ecològica, obtenint un estalvi de fins a un 30% de llenya i pellet.

Ho diuen els bombers

La seguretat és el primer

Segons la Generalitat de Catalunya, la xemeneia s’ha de comprovar, netejar, escurar els conductes i treure el sutge almenys un cop a l’any per un professional.

En cas de no fer-ho podem tenir els següents problemes:

  • Fuita de fum tòxic
  • Incendi derivat del sutge

Llegeix a continuació els consells de seguretat de la Generalitat de Catalunya.

 
Som transparents

Condicions del contracte

Ens agrada deixar les coses simples i clares. Aquestes son les condicions del nostre contracte de manteniment, pensadas per tu.

Cost del contracte

Depèn del tipus d’instal·lació que tinguis. Calcula el preu del contracte de manteniment.

Forma de pagament

El primer pagament s’efectuarà en contractar el servei i es renovarà cada 25 de gener per domiciliació bancària.

Renovació i emissió de rebuts

Els rebuts es renovarà cada 25 de gener, independentment de la data de contractació.

Cancel·lació del servei

La renovació del servei es pot cancel·lar amb un preavís de 15 dies a la finalització del contracte. 

No products in the cart.